Mükemmel Beyin Eğitimi

14.01.2013
106
Mükemmel Beyin Eğitimi

Mükemmel Beyin EğitimiSon yıllarda matematik terimi yeni bir kavramla birlikte anılır oldu: Mental Aritmetik. Maalesef konusu büyük bir çoğunluk tarafından doğru olarak bilinmemektedir. Aritmetik aslında sözlü bir beceridir. Mental aritmetik sistemi okulda öğretilen teknikler ve yaklaşımlar için destekleyici ve tamamlayıcı bir sistemdir.

Ayşin Çatalkaya

Kültür Fen Lisesi

Matematik Bölümü Başkanı

Mental aritmetik aşamalar halinde verilir. İlk aşamada çocuklara matematiksel işlemlerde abaküs kullanımı öğretilir. Abaküs eğitimi bittikten sonra öğrenciler, sayısal işlemleri zihinden hesaplama yöntemi ile çok hızlı bir şekilde yapacak düzeye gelmiş olur.

Zihinsel Hesaplamalarda Hız Kazandırır

Mental aritmetik, sayısal hesaplama becerileri alanında aritmetikte çocuklar için kanıtlanmış bir öğrenme programıdır. Çocukların öğrenme yeteneğini geliştirirken, hesap makinesi, abaküs, kâğıt, kalem gibi herhangi bir araç yardımı olmadan sadece insan beynini kullanarak zihinsel hesaplamalar yapmayı sağlar. Çocuklar kendi zihinsel güçlerini kullanarak doğru ve hızlı hesaplamalar yapabilir. Ve bu hesaplama, genellikle tasarlanmış özel tip problemler için özel tekniklerin kullanımını gerektirir. Bu tekniklerin çoğu onluk sistemden yararlanır. Değerleri zihinsel olarak eklemenin temel ilkesine bakılırsa okurken numaralar soldan sağa doğru eklenir. Örneğin üç basamaklı iki sayı toplanırken önce yüzler sonra onlar en son birler basamağı toplanır. Söylenen son sayı cevaptır.

Mükemmel Beyin Eğitimi

M.Ö. 2400 yılında Çin’de geliştirilen abaküs, modern hesap makineleri ve bilgisayarların atası olarak kabul edilir. İlkokul matematik derslerinde yardım için kullanılan abaküsün hedefi dört ana matematiksel işlem olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi yapmaktır. Klasik SuanPan (Abaküs) eğitimi tek el sistemine dayanırken SuanPan Mental Aritmetik; çift el dört parmak sistemine dayanmaktadır. Önce abaküsle hesap yapabilme kabiliyeti kazandırılır. Sonrasında ise duyu, algı ve hafıza sayesinde beyni bir abaküs gibi kullanma konusunda eğitim verilir. Bu zihinsel gelişim programıyla beynin hem sağ hem sol lobu harekete geçirilerek yüksek düzeyde konsantrasyon ve dikkat gelişimi sağlanır. Böylece hata yapma oranı ortadan kaldırarak daha hızlı işlem yapma sağlanmış olur. İşte abaküs ve mental aritmetikle anlatılmak istenen budur. Elektrikli bir hesap makinesine bağlı kalmak yerine mental aritmetik sistemini kullanmayı öğrenmek çocuklar için mükemmel bir beyin eğitimidir. Bu yöntemle istenilen şeyler kolaylıkla hafızada tutulabilir.

 

Gizli zekâ mental aritmetik eğitimi, 4-14 yaş grubundaki çocuklar için tasarlanıp geliştirilmiş bir programdır. Amacı her çocukta var olan ancak atıl durumdaki gizli zekâ potansiyelini harekete geçirmek ve onların kapasitelerini artırmaktır. Önce abaküsle başlayan eğitimin ileri safhalarında abaküs kaldırılır. Böylece bellekte abaküsün fotoğrafik görünümü yaratılarak hesap yapma işlemine geçilir. Öğrenciler sanki beyinlerinde abaküs varmış gibi işlemi sonuca ulaştırırlar.

Egzersizle Desteklenmesi Şart!

Klâsik eğitim sisteminde daha çok sol lob ağırlıklı akademik bilgilere prim verilmekte, sağ lobun faaliyetleri ise ihmal edilmektedir. Geleneksel eğitim modelinde öğrenciler daima dinleyici rolündedir. Bu roldeki çocukta en önemli işlevlerinden birisi olan “merak” duygusu giderek kaybolurken üretkenlik azalır. Eğitimde ezber ve detayların çoğalması nedeniyle beynin sağ yarım kürelerinin işlevinde giderek azalma olduğunu saptanmıştır. Oysa gelişen bilimin ışığında, mantık ağırlıklı sol lobla beraber, hayâl gücü, renk, şekil, ritim, bütünü görme gibi fonksiyonları olan sezgisel, üretken sağ lob da kullanılsa, insanların üretkenlik potansiyelleri artar. Çünkü sol beyin çabuk unuturken, sağ beyin bilgileri uzun süre saklar. Sağ lobun da devreye sokulması, insana aynı zamanda duyusal keskinlik kazandırmakta, hedefini sürekli ve her şeyiyle canlı tutup daha fazla bir motivasyon kazandırmaktadır. Doğru eğitim ve tekniklerle sol yarım kürenin yaptığı matematik işini beynin sağ yarım küresine de yaptırabileceğimiz gerçeğine dayanan mental aritmetik sisteminin daha çok 5 ile 12 yaş arasındaki çocuklara fayda sağlayacağı söylenebilir. Çünkü hafıza ve zekânın % 75’i 3 ile 7 yaş arasında oluşmaktadır. Aynı zamanda mental aritmetik sisteminin de hafızayı ve beyni geliştiren teknik ve egzersizlerle desteklenmesi şarttır.

Matematik Zevkli Bir Oyun haline Dönüşebilir!

Öğrenmede zorluk çeken çocuklar, kendilerini ifade etmede, dikkatini toplamada da zorlanır. Mental aritmetik programıyla beynin iki yarım küresi arasındaki işbirliği artarken zihin sürekli çalıştığından hayal gücü ve fotoğrafik hafıza gelişir. Çocuklardaki unutkanlık azaltılırken onların öğrenme eyleminden zevk almaları da sağlanmış olur. Algılama, yorumlama, analiz ve sentez becerileri gelişen çocuklar için matematik korku olmaktan çıkıp zevkli bir oyun haline dönüşür. Dolayısıyla akademik ve sosyal başarı elde edilir. Program sonucunda çocuklar çok haneli sayılarla sadece birkaç saniyede hiçbir araç kullanmadan zihinsel işlem yapabilme yetisine sahip olur.  Çocukların konsantrasyonu artar. Yaşıtlarına oranla alternatif düşünme, hafıza, dinleme ve gözlem becerileri gelişirken kendilerine olan özgüvenleri de artar.

Beynimiz, yaşamımız boyunca edindiğimiz bilgileri depolar. Matematik beynimizi çalıştırmak için iyi bir araçtır. Beynin sol yarım küresi akademik beyin, sağ taraf ise sanatçı beyin olarak adlandırılmaktadır. Sağ ve sol beyin loblarının birbirine paralel ve aynı düzeyde gelişmesi sağlanarak daha zeki, daha pratik, daha dikkatli, özgüven ve konsantrasyon sorunlarını aşmış başarılı öğrenciler yetiştirmek mümkün ve kolaydır. Zaten, tarihte büyük sıçramalar yapan insanlar da, bilerek ya da bilmeyerek, beynin her iki lobunu da birlikte kullanan insanlardır

 

Mental Aritmetiğin Çocuğa Kazandırdıkları

Bu yöntem günümüzde giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Dünyada birçok ülke bu programı hayata geçirmeye başlamıştır. Bilinçli bir mental aritmetik eğitimi sonunda çocuğun kazanımlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

–      Dikkat, konsantrasyon, bellek ve hayal gücünü geliştirir.

–      Matematiği sevdirir.

–      Sağlam bir matematik temeli inşa eder.

–      Zihnin performansını artırır.

–      Dinleme ve anlama becerisi kazandırır.

–      Özgüveni artırır.

–      Yaşıtlarına göre fark edilir zihinsel beceriler kazandırır.

–      Üstün sözel becerilerle çocuğun kendini ifade etmesini sağlar.

–      Sınavlarda hız kazandırır.

–      Yaratıcılığını beslerken muhakeme yeteneğini geliştirir.

–      Refleksleri hızlandırır.

 

Bu yöntemle, çocuklarda hızlı bir zihinsel gelişim sağlanırken matematik korkusunu bireylerin yaşamından silme hedeflenir.  Bir çocuk asla diğeriyle kıyaslanamaz. Çünkü her çocuğun ilgi, istek ve yetenekleri farklıdır. Her insan dokunsal, işitsel ve görsel öğrenebilir. Ancak her insanda daha baskın olan bir öğrenme biçimi vardır. Çocuklardaki bu farklılık, eğitim hızlarını etkilemekte ve bazı öğrenciler daha hızlı öğrenirken, bazı öğrenciler daha geç öğrenmektedir. Ama her çocuğun içinde büyük bir potansiyel vardır ve bizlere düşen görev onların içindeki bu gizli yetenekleri ortaya çıkarmaktır. Programın başarısı, aslında her insanda var olan ancak atıl duran potansiyel kapasiteyi harekete geçirmekte yatmaktadır.

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.