Yaşlılarımızı Koronadan Koruyalım!

Yaşlılarımızı Koronadan Koruyalım!

2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 20’sini 65 yaş üstü bireyler oluşturacağı için sağlıklı ve kaliteli yaş almak giderek önem kazanıyor. Bu dönemde yüksek risk grubunda yer alan yaşlı nüfusu koronavirüsten korumak için hijyen ve beslenme konusuna dikkat etmek gerekir.

Serap Duru

TÜSAD Geriatri Çalışma Grubu Başkanı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de daha uzun ömürlü bir topluma doğru evriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; toplam yaklaşık 82,4 milyon olan nüfus içinde 7,2 milyon civarında yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) bulunuyor. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2013 yılında yüzde 7,7 iken, 2018 yılında da yüzde 8,8’e yükselmiş durumda. Doğuşta beklenen yaşam süresinde Türkiye ortalaması 78 yıl iken, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda da 80,7 yıla yükseldi.

Dünyadaki demografik yaşlanma süreci, yaşlılığın dikkat ve özenle ele alınması gerektiğini gösteriyor. Sağlık alanındaki gelişmeler, hastaların tedavi seçeneklerine erişim, kullanım düzeylerinin ve eğitim seviyelerinin yükselmesi, doğurganlık hızındaki düşüş, bilinçli beslenme gibi etkenlere bağlı olarak yaşlı nüfus tüm dünyada artıyor. Güncel bilgiler ışığında 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 20’sini 65 yaş üstü bireylerin oluşturacağı, genç ve yaşlı nüfusun eşitleneceği tahmin ediliyor. Bu noktada sağlıklı yaşlanmak ve yaşlı nüfusu aktif bir şekilde hayatın içerisinde tutmak giderek daha fazla önem kazanıyor.

Koronavirüsten En Çok Etkilenen Kesim

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemiye yol açan yeni koronavirüs enfeksiyonu maalesef en çok yaşlı nüfusu etkiliyor. İleri yaşta bulunan ve kronik hastalığı olan yaşlılar risk grubunu oluşturuyor. Hastalığın daha ağır seyretme olasılığı unutmamalıdır. Bu nedenle yaşlıların bugünlerde Sağlık Bakanlığının önerilerine uymaları, hijyenlerine dikkat etmeleri, mümkün olduğu kadar evlerinde kalmaları, sağlıklı besin ürünleri tüketmeleri tavsiye edilmelidir. 65 yaş ve üzeri bireylerin öncelikle sağlığını koruyarak hastalıkların önlenmesi ve toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri hedefleniyor. Çok yönlü değerlendirmelere dayalı hastalık tanı ve tedavi prensiplerini içeren programlar ile, yaşlının bağımsız olarak yaşamını sürdürmesi ve yaşam kalitesini yükselterek daha sağlıklı yaşamasına yardımcı olmak amaçlanıyor.

Geriatri Farkındalığının Artırılması Şart!

Yaşlılık yaşamın bir süreci olmakla birlikte, ortaya çıkabilecek önemli sağlık sorunları yaşanma ihtimali ve fonksiyon kayıplarının da göz önünde bulundurulması gerekir. Artan yaşlı nüfusun solunum sistemi ve diğer sistem hastalıklarına cevap verebilecek yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi, yaşlı bireyin yakınlarının geriatrik hasta ile yaşama konusunda eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, danışmanlık ve destek hizmetleri artırılmasına ihtiyaç var. Geriatri ile ilgili farkındalığın arttırılması, toplumu eğitici programlar düzenlenmesi ve gelecek yıllar için önlemler alınması şart.

Yaş alan insanların hayatlarının bu döneminde, daha genç insanlar tarafından gösterilecek saygı ve sevgiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duydukları unutulmamalıdır. Yaşlılar yaşadıkları olaylar ve tecrübeleri ile geleceğin şekillenmesine ışık tutmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.