Göz Teknolojisinde Yenilikler

07.09.2014
149
Göz Teknolojisinde Yenilikler

Lazer, göz tedavisinde son yıllarda çok sık başvurulan bir yöntem olmasına rağmen bazı vakalarda uygulanamıyor ya da bir kez uygulandıktan sonra tekrarlanması göz sağlığı açısından olumsuz olabiliyor. Lazerin çaresiz kaldığı vakalarda hangi yeni teknolojiler göz sağlığı için uygundur?

Op. Dr. Ali Sipahier

Göz Doktoru

Gelişen teknoloji sayesinde göz kusurları çok kısa zamanda, en ileri yöntemle, en kısa zamanda tedavi ediliyor. Hangi vakalarda hangi tedavi seçeneği uygulanmalıdır? İşte size sorular ve cevapları.

Excimer Lazer Tedavisi Nedir?

Excimer Lazer 20 yılı aşkın bir süredir gözdeki kırma kusurlarının tedavisinde başarı ile uygulanan bir yöntemdir. Lazer ışını hedeflenen dokuyu istenilen kalınlık ve genişlikte ortadan kaldırır. Böylece gözün en dışında bulunan kornea tabakasında kalıcı bir değişim meydana gelerek miyop, hipermetrop ya da astigmatın tedavisi gerçekleşmiş olur. Lasik, Femtolasik, Lasek ve PRK Excimer Lazer tedavisinin değişik uygulanma biçimleridir. Odaklanma kusurlarının tedavisinde en sık kullanılan yöntem Lasik’tir.

Lazer Tedavisi Hangi Göz Hastalıklarına Uygulanır?

18 yaşını dolduran ve son bir yılda gözlük numarasında değişim olmayan kişiler bu tedaviye adaydır. Lasik uygulanabilmesi için gözdeki kırılma kusurunun ve gözün yapısının uygun olması gerekmektedir. Bu amaçla tüm adaylara ayrıntılı bir göz muayenesinin yanı sıra kornea tabakasının özelliklerini gösteren bir dizi tetkik uygulanır.

Lasik ile 12,0 dereceye kadar miyopi, 6 dereceye kadar hipermetrop ve astigmat tedavi edilebilmektedir. Lasik öncesinde kontakt lens kullanımına ara verilmesi önemlidir. Yumuşak lens kullanan hastaların en az bir, sert lens kullananların en az üç hafta lens kullanmaması uygun olacaktır.

Kimlere Lasik Uygulanmaz?

1.  Başta keratakonus (Keratokonus gözün saydam tabakasının yani korneanın ilerleyici miyop ve astigmat ile birlikte incelmesi ve sivrileşmesiyle oluşan bir hastalıktır) olmak üzere korneada yapısal bozukluğu

2.  Kornea kalınlığı belli bir limitin altında

3.  Şiddetli göz kuruluğu

4.  Diabet hastaları ve romatizmal hastalığı

5.  Hamile ve süt veren bayanlar

6.  Gözünde katarakt, glokom, enfeksiyon gibi rahatsızlıkları olan kişilerde bu yöntem uygulanmaz.

Tedavide Yaş ve Cinsiyet Önemli midir? Cinsiyet önemli değil ancak kişinin 18 yaşını doldurmuş olması ve gözlük derecesinde artış olmaması gerekmektedir.

Lazer Tedavisi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir? İyileşme son derece hızlı gerçekleşir ve tedaviden sonra saatler içinde hasta kaliteli bir görüşe sahip ola­bilir. Ağrı, sulanma ve batma problemleri en geç 12 saat içinde geçer ve tedaviden bir gün sonra kişi normal hayatına geri dönüp, işine devam edebilir. Ameliyat sonrası göz damlalarını kullanma süreci ortalama bir haftadır.

Bir Kez Lazer Olduktan Sonra Tekrar Lazer Yapılır mı? Laser tedavisi öncesi tetkikler yapılarak gözün tedaviye uygun olup olmadığı saptanır. Uygun gözlerde tekrar laser gerekme ihtimali çok azdır. Gözün kornea tabakasının kalınlığı yeterli ise tekrar tedavi yapılabilir.

Lazer Olamayan Hasta Vakaları İçin Diğer Çözüm Tedaviler Hangileridir?

Fakik Lens

Kornea yapısı ya da refraksiyon kusuru­nun derecesi Excimer Laser tedavisine uy­gun olmayan 20-45 yaş arasındaki kişilerde tercih edilen bir yöntemdir. Bu lenslerin takılabilmesi için endotel sayı­sı, ön kamara derinliği gibi kişisel özellik­lerin uygun olması gerekir.

Refraktif Lens Değişimi

45 yaşın üzerinde miyop, hipermetrop, astigmat ve presbiyopinin (Yaşlılığa bağ­lı yakın odaklama güçlüğü) tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Özellikle son zamanlarda gelişen Torik (astigmatı dü­zelten) ve Multifokal (hem yakın hem uzak görüş sağlayan) lenslerle hastalara 45 yaşından sonra gözlüksüz bir hayat suna­bilmektedir.

Korneal İmplantlar (Kamra Inlay)

45 yaş ve üstü kişilerde presbiyopinin te­davisi için uygulanan bir yöntemdir. Fem­tosaniye laser yardımıyla kornea içine yerleş­tirilen Kamra inlay fokus derinliğini arttırarak uzak görüşü bozmadan yakını odaklamaya yardımcı olur. Uygulama süreci Excimer laser tedavisi ile aynıdır. Öncelikle Femtosaniye laserle fleb oluşturulur miyop, hipermetrop, astigmat gibi refraksiyon kusurları varsa Excimer laser ile tedavi edilir sonrasında Kamra Inlay yerleştirilerek tedavi sonlandırılır. Tedaviden bir gün sonra kişi normal haya­tına devam edebilir.

Laser Tedavilerindeki Teknolojik Gelişmeler

Laser tedavisinde en gelişmiş yöntem Femtolasik (Bıçaksız Lasik)’tir.

Lasik tedavisinde en önemli aşama kor­neanın üst kısmından fleb adı verilen bir kapakçık oluşturulmasıdır. Fleb oluştu­rulması için son yıllarda femtosaniye laser teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Femtosaniye laser doku içinde istenilen derinlikte, genişlikte ve şekilde kesi oluş­turabilen bir cihazdır. FS 200 femtosaniye laser bu amaçla geliştirilen en hızlı ve gü­venli teknolojidir.

Avantajları:

  • Bu cihaz sayesinde daha önce kullanılan mikrokeratom (korneada kesi yapan bıçak) sistemlerinde görülebilen komplikasyon­lar neredeyse ortadan kalkmıştır.
  • Femtosaniye lazerle kişinin kırılma ku­suruna özel flebler oluşturulabilir.
  • Özellikle hipermetrop ve astigmat teda­visinde sonuçları daha başarılıdır.
  • Femtosaniye lazer fleblerinde kornea bi­omekaniği daha iyi korunmaktadır.
  • İstenilen kalınlıkta fleb kaldırabildiğin­den özellikle kornea kalınlığı sınır değer­lerde olan hastalarda Lasik uygulanabil­mektedir.
  • Fleb arayüzeyi daha pürüzsüz olduğun­dan Lazer tedavisi sonrasında daha az abe­rasyon (Işık sapması) gelişmektedir.
  • Femtosaniye fleblerinde özellikle ileri yaştaki hastalarda gözlenen göz kuruluğu gelişmesi riski daha azdır.
  • Femtosaniye laser sistemleri ile fleb oluş­turmanın yanısıra korneal implantlar takı­labilmekte, keratoplasti (kornea nakli) ve astigmatik keratotomi (astigmat düzeltici işlemler) işlemleri yapılabilmektedir.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.