Sağlık Trendleri Araştırması Yayınladı

Sağlık Trendleri Araştırması Yayınladı

IPSOS iş birliğiyle bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirilen Philips Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması sonuçları paylaşıldı. Kamuoyunun sağlık konusunda görüşlerinin de alındığı ve Türkiye’deki sağlık trendlerine ışık tutulan araştırma sonuçları uzman görüşleriyle değerlendirildi.

Philips Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması ülkemizde sağlığın geçmişine göz atarken, geleceğini de şekillendirecek trendleri, inovasyonları ve uzman görüşlerini bir araya getirdi.

Katılımcıların yüzde 75’i sağlıklı olabilmek için çaba gösterdiğini belirtirken, yüzde 58’i hasta olmasa/kendini hasta hissetmese bile yılda en az bir kez kontrol amaçlı doktora gittiğini ifade ediyor. Teknolojinin sağlığımızı daha iyi ve etkili yönetebilmemiz için yardımcı olacağını düşünenlerin oranı yüzde 85. Teknoloji ilerledikçe birçok hastalığın tedavisinin kolaylaşacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 73. Kamuoyunun yüzde 41’i sürdürülebilir sağlık uygulamalarını gerçekleştiren şirketlerin satın alma kararlarını etkileyeceğini ifade ediyor. Araştırma sonuçlarına göre; kişilerin kendi sağlıklarının kontrolünü ele alması için önleyici sağlık anlayışı önem kazanıyor. 

Kişisel bakımın sağlık algısındaki etkisine bakıldığında, “Saç ve cilt bakımı konusunda kendimi bakımsız hissettiğimde, kendimi sağlıksız hissederim” diyenlerin oranının yüzde 66 olduğu görülüyor. Fikir önderleri ise önleyici sağlık anlayışı ile bireylerin kendi sağlıklarını yönetebileceklerine inanıyor.

Tüketiciler, ağız sağlığının önemini bilse de hâlâ diş fırçalama alışkanlığı düşük. Günde ikiz kez diş fırçalama oranı yüzde 36. Diş sağlığının genel sağlık durumu ile ilişkili olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 79. Katılanların yüzde 56’sı ise kalp ve diş sağlığı arasında ilişki olduğunu düşünüyor.

Sağlıkta teknolojinin gücü  

Araştırmaya göre; teknolojinin sağlığımızı daha iyi ve etkin yönetebilmemiz için yardımcı olacağını düşünenlerin oranı yüzde 85. Teknoloji ilerledikçe birçok hastalığın tedavisinin kolaylaşacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 73.

Katılımcıların yüzde 64’ü bağlantılı sağlık teknolojilerinin sağlık personelinin daha verimli çalışmasını sağlayacağını düşünürken, yüzde 69’u bağlantılı sağlık teknolojileri sayesinde hastalıklara erkenden müdahale edilebileceğini belirtiyor.  Katılımcıların yüzde 58’i bağlantılı sağlık teknolojileri sayesinde insanların hastaneye daha az gitmeye ihtiyaç duyacaklarını düşünüyor.

Philips Türkiye Genel Müdürü Gamze Arbak, “Dijital sağlık teknolojileri, sağlık profesyonellerine entegre edilmiş, birbiriyle bağlantılı dijital çözümler sunarak; operasyonel süreçleri güçlendirmeyi, sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı, daha düşük sağlık maliyetlerinin oluşturulmasını, en önemlisi daha sağlıklı geleceği mümkün kılıyor. Sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi, sağlıklı yaşamdan önlem almaya, erken teşhisten tedaviye ve evde bakıma kadar sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlıyor. Dijital sistem ile birbirine entegre tıbbi cihazlar, risk seviyesindeki hastaların uzaktan tedavi edileceği sistemler ve kişilerin sağlıklarının kendi kontrollerini ele almaları, sağlık sistemini hastane sınırlarının ötesine taşıyor” dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, “Tele Sağlık hizmetleri erken teşhisten tedaviye kadar sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde ve daha erişilebilir hale gelmesinde önemli rol oynuyor. Bu sayede teşhis-tedavi süreçleri daha etkin bir şekilde yönetilebilirken, hasta takibini daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Acil durumlarda ise konum kısıtından etkilenmeden, doktorlar arasında konsültasyon sağlanabiliyor, teşhis ve tedavi süreçleri mümkün hale geliyor. Bireylere de hastane sınırları ötesinde, kendi sağlıklarını kontrol etme imkânı sunuluyor. Yapay zekâ ve derin öğrenme gibi teknolojilerin sağlık alanında kullanılması, önümüzdeki dönemde sağlık uygulamalarında devrim niteliğinde gelişmeler getireceğini gözler önüne seriyor” dedi.

Sağlıkta sürdürülebilirlik önem kazanıyor…

Bu yıl araştırmaya ilk defa dâhil edilen ‘sağlıkta sürdürülebilirlik’ konusu da önemli veriler içeriyor. Sürdürülebilir sağlık hizmeti kavramı “Çevreye zarar vermeyecek şekilde sağlık hizmeti sunulması” (%44) ve “Sağlık sektöründeki şirketlerin sürdürülebilir şekilde iş yapması” (%40) kavramları ile özdeşleştiriliyor.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.