Babaya Güven Azalıyor

Babaya Güven Azalıyor

Areda Survey şirketinin Türkiye genelinde 3 bin 101 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Babaya Güven Araştırması’nda geçen yıla göre yüzde 3,5’lik düşüş yaşandığı dikkat çekti. Babaya tam güven 2023’te yüzde 72 iken, bu yıl 68,5’ta kaldı.

—–

Türk halkının yüzde 68,5’i babasına her konuda güvendiğini ifade ediyor. Bu oran 2021’de yüzde 63,4 iken, 2022’de yüzde 61,1 ve 2023’te ise yüzde 72 idi. Babaya tam güven konusunda geçen yıla göre yaşanan yüzde 3,5’lik düşüş araştırmanın dikkat çeken detaylarından. 

Areda Survey şirketi Babaya Güven Araştırması’nı yayınladı. Türkiye genelinde 3 bin 101 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre Türk halkının yüzde 68,5’inin babasına güveni tam! Araştırmada, “Babama hiç güvenmem” diyenlerin oranı geçen yıl yüzde 2,2 iken bu yıl yüzde 7,2’ye kadar yükseldi.

Güven konusunda temkinli olanların oranı yüzde 21,7 iken babasına güvenmediğini ifade edenler yüzde 9,8. Ayrıca, babasına hiç güvenmediğini ifade eden erkeklerin oranı yüzde 4 iken bu oranın kadınlardaki karşılığı yüzde 10,4 olarak karşılık buluyor. Araştırmada, babasına en çok güvendiği söyleyenlerin de hiç güvenmediğini ifade edenlerin de 18-34 yaş aralığındaki gençlerden oluştuğu görülüyor.

Babaya Güven Geçen Yıla Göre Azaldı!

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 68,5’i babasına her konuda güvendiğini ifade ediyor. Bu oran 2021’de yüzde 63,4 iken, 2022’de yüzde 61,1 ve 2023’te ise yüzde 72 idi. Babaya tam güven konusunda geçen yıla göre yaşanan yüzde 3,5’lik düşüş araştırmanın dikkat çeken detaylarından.

Babasına yalnızca bazı konularda güvendiğini ifade edenlerin oranı 2021’de yüzde 23,5, 2022’de yüzde 29,3, 2023’te yüzde 20,9 ve 2024’te yüzde 17,3 olarak araştırmaya yansıyor. Burada da benzer şekilde geçen yıla göre yüzde 3,6 oranında bir düşüş olduğu görülüyor.

Babasıyla ilgili güven ilişkisini “Ne güvenirim ne güvenmem” şeklinde ifade edenler 2021’de yüzde 1,6 iken 2022’de yüzde 1,3, 2023’te yüzde 2,2 ve 2024’te yüzde 4,4 olarak karşımıza çıkıyor.

Babama Hiç Güvenmem Diyenlerin Oranı Arttı!

Araştırmada babasına fazla güvenmediğini ifade edenler 2021’de yüzde 5,3 iken 2022’de yüzde 1,5’e düşüyor ve 2023’te 2,7’ye yükseliyor. 2024’te ise yüzde 2,6 ile geçen yıla göre benzer oranları yakalıyor.

Babasına hiç güvenmediğini ifade edenler 2021’de yüzde 6,1 iken 2022’de yüzde 6,8 olarak araştırmaya yansıyor. 2023’te yüzde 2,2’ye düşerek bariz bir azalma gözlemlenirken 2024’te yüzde 5 oranında bir artış ile yüzde 7,2 oranına yükseliyor. Araştırmada 2024 yılı Türk halkının babasına hiç güvenmediği yıl olarak karşımıza çıkıyor.

Kadınların Babasına Güveni Erkeklere Göre Daha Az

Araştırmaya katılanların cinsiyet dağılımlarına bakıldığında, kadınların yüzde 66,5’inin her konuda babasına güvendiği ortaya çıkıyor. Bu oranın erkeklerdeki karşılığı ise yüzde 70,5’e kadar çıkıyor. Araştırmanın dikkat çeken verilerinden biri de kadınların yüzde 10,4 oranıyla “Babama hiç güvenmem” cevabını vermesi. Bu oranın erkeklerdeki karşılığı ise yalnızca yüzde 4.

Kadınların yüzde 16,8’i bazı konularda babasına güvendiğini, yüzde 3,7’si ne güvendiğini ne de güvenmediğini belirtirken yüzde 2,6’sı da babasına fazla güvenmediğini ifade ediyor. Bu oranın karşılığı erkeklerde şu şekilde: Yüzde 17,8’i bazı konularda güveniyor; yüzde 5,3’ü ne güveniyor ne de güvenmiyor; yüzde 2,5’i fazla güvenmiyor.

Ağırlıklı Olarak Gençler

Katılımcılar yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, “Babama her konuda güvenirim” cevabı, en yüksek oranda yüzde 69,7 ile 18-34 yaş aralığındaki gençlerden geliyor. Onları yüzde 69,3 ile 35-54 yaş grubu takip ederken 55 yaş ve üzerindekilerin karşılığı yüzde 65,6.

Babasına hiç güvenmeyenler arasında yine 18-34 yaş aralığındakilerin yüksek çıkması da araştırmanın dikkat çeken detaylarından.

“Babama hiç güvenmem” cevabını verenler yüzde 11,4 ile ağırlıklı olarak gençler oluşturuyor. Onu yüzde 5,5 ile 55 yaş ve üzerindeki katılımcılar takip ederken 35-54 yaş aralığındakilerde ise bu oran yüzde 4,7.

18-34 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 11,1’i babasına bazı konularda güvenirken, yüzde 5,9’u “Ne güvenirim ne güvenmem” diyor ve yüzde 2’si de babasına fazla güvenmediğini ifade ediyor. 35-54 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 18’i bazı konularda babasına güvendiğini belirtirken yüzde 4,3’ü güven konusunda yine “Ne güvenirim ne güvenmem” cevabını veriyor. Bu yaş grubunda babasına fazla güvenmeyenler ise yüzde 3,7.  55 yaş ve üzerindeki katılımcıların yüzde 24,4’ü yalnızca bazı konularda babasına güvendiğini söylerken yüzde 2,9’u konuya nötr yaklaşıyor. Yüzde 1,6’sı ise fazla güvenmediğini belirtiyor.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.