Tiroid Hastlıklarına Dikkat

Tiroid Hastlıklarına Dikkat

Yorgunluk, zayıflık, üşüme, saç dökülmesi, kabızlık, konsantrasyon bozukluğu gibi şikayetler tiroit bezi fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkabilir. Olağandışı belirtilerde tiroid hastalıklarına dikkat etmek gerekir.

Uzm.Dr. Muzaffer BEZGAL

Yetersiz-yanlış bilgilendirmeler sonucunda pek çok kişi yaşadığı şikayetleri gözardı edilebilmektedir. Tiroid hastalıklarına dikkat etmek, olağandışı tabloda derhal bir uzmana başvurularak gerekli tetkikler yaptırılmalıdır.

Metabolik faaliyetleri düzenleyerek insanları hastalıklara karşı koruyan hormonlar, sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir. Her bir hormonun eksik veya fazlalığı farklı bir şekilde ortaya çıkar. Boynun ön kısmında yer alan tiroid bezi tarafından üretilen tiroid hormonları, temel enerji üretiminde rol alan hormonlardan biridir. Yaşam süreci içindeki görev ve fonksiyonları değişiklik içermektedir. Yetersiz-yanlış bilgilendirmeler sonucunda pek çok kişinin yaşamı boyunca anlamsız yakınmaları tiroid hastalıklarıyla ilişkilendirilmekte ya da ilgili olabilecek yakınmalar gözardı edilebilmektedir.

Tiroid bezinin fonksiyon bozukluğu temel olarak 3 ana başlığa ayrılır:
1) HİPOTİROİD (Tiroit hormonu üretiminin azalması)
Başlıca semptomları:
Yorgunluk
Zayıflık
Cilt kuruluğu
Üşüme
Saç dökülmesi
Konsantrasyon bozukluğu
Hafızada zayıflık
Kabızlık
İştah azlığıyla birlikte kilo alma
Nefes darlığı
Ses kısıklığı
Ateş düzensizliği
Parastezi (uyuşma)
İşitme bozukluğu

Başlıca belirtileri:
Kuru kaba cilt, şişmiş yüz-eller ve ayaklar(miksödem), seröz boşluklarda efüzyon (sıvı birikmesi)
2) ÖTİROİD (Tiroit hormon üretiminin normal seviyede olması)
3)HİPERTROİD (Tiroit hormon üretiminin artması)
Başlıca semptomları:
Sıcak irtolorenası ve terleme
Çarpıntı
Yorgunluk ve zayıflık
Artmış iştahla birlikte kilo kaybı
Diyare
Libido kaybı
Başlıca belirtileri:
Guatr, sıcak- nemli cilt, kas zayıflığı, göz kapağı retansiyonu

GUATR
Büyümüş tiroit bezi anlamına gelen guatr; sık görülen fakat tanı konması genellikle uzun süren, şikayetleri genellikle birçok başka hastalıkla karıştırılan bir rahatsızlıktır. İki ana gruba ayrılır. Tiroit bezinin çok çalıştığı hipertiroid, az çalıştığı hipotiroid. Bu ayrımın yanısıra ultrasonografik olarak da 2 tipe ayrılır. Bunlara da nodüllü ve nodülsüz yani diffüz guatr diyoruz. Bu ayrımların yanısıra tiroit dokusunda 2 farklı durumla daha karşılaşmak mümkündür. Bu durumlar tiroidin kanserleri ve tiroidit olarak adlandırılan tiroit dokusu iltihaplarıdır. Fizik muayenede tiroit büyümesi saptanması halinde neden tanımlanması açısından başka değerlendirmelerin yapılması için zaman kaybedilmemelidir. Guatrla birlikte fizik muayenede yetişkinlerin yaklaşık yüzde 3-7’sinde nodül saptanmaktadır. Ultrason gibi daha hassas teknikler kullanıldığında bu oran yüzde 25’in üzerinde olmaktadır. Tiroit dokusunun büyümesi, fonksiyonu gözönüne alınarak guatr hastalıkları 4 başlık altında toplanabilir.
BASİT (Diffüz nontoksil) Guatr
Başlıca gelişme sebebi iyot eksikliğidir. TSH düzeyinin yükselmesi ve bunun tiroit dokusunu büyütücü etkisi önemli rol oynar. Tiroit fonksiyonu korunduğundan çoğunlukla semptomsuzdur. Fizik muayenede simetrik olarak büyümüş, hassas olmayan ve yumuşak kıvamda tiroit saptanır. Diffüz guatr için cerrahi ve radyoaktif  iyot tedavisine nadiren başvurulur.
MNG (Nontoksik Multinodüler Guatr)
Coğrafi bölge ve hastalığı tespit etme metotlarının değişikliğine bağlı olarak popülasyonun yüzde 1-12’sinde görülür. MNG’ye kadınlarda erkeklerden daha fazla rastlanır ve yaşla sıklığı artar. Aynı hastada nodül büyüklükleri farklılık gösterir. MNG’li hastaların çoğu semptomsuzdur ve tanımı olarak ötiroittir. MNG genellikle birkaç yılda gelişir ve rutin fizik muayene veya hastanın kendisi tarafından boynundaki büyümeyi fark etmesiyle saptanır.
Toksik Multinodüler Guatr:
Guatr özelliklerinin yanında hipertiroidin klinik belirtileri vardır. Hastalar sıklıkla yaşlıdır ve sinirlilik, çarpıntı, tremor veya kilo kaybıyla gelebilir. Tedavide antitroit ilaçlar yanında radyoaktif iyot tedavisi uygulanır. Cerrahi tedaviye daha az sıklıkla başvurulur.
Hiperfonksiyonel Sloiter Nodül:
Tirotoksikoz genellikle hafiftir. Tiroit sintgrafisi ile kesin tanının konulması sağlanır. Radyoaktif iyot yoluyla nodüllerin söndürülmesi tercih edilmektedir. Daha az sıklıkla tiroit cerrahisi ve antitroit ilaç tedavisine başvurulur.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.