Astımda Bronşiyal Termoplasti

Astımda Bronşiyal Termoplasti

Bronşiyal Termoplasti, medikal tedaviyle kontrol altına alınamayan ağır astımlı olguların tedavisinde bir seçenektir. Göreceli olarak güvenli-kolay uygulanabilen yöntemdir.

Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bronşiyal Termoplasti(BT), astım hastalarının havayollarında artmış düz kas kütlesini inceltmek, azaltmak, yada kısmen ortadan kaldırmak için  havayolu duvarına radyofrekans enerji kullanılarak kontrollü bir şekilde termal enerji uygulanmasıdır.

Astım hastalarının havayollarında çok daha fazla miktarlarda düz kas bulunması hastalığın en belirgin özelliğidir. Astım semptomlarına sebep olan dış tetikleyicilere yanıt olarak, havayollarında yoğun düz kas kütlesinin olması ve bunların kasılması havayollarında aşırı daralmaya yol açar.

Preklinik çalışmalarda bronşiyal termoplastinin havayollarında düz kas miktarını azalttığı gösterilmiştir. Havayollarında düz kasların azalması havayolunun daralma/kasılma yeteneğinde azalma, hava akımı direncinde ve havayolu cevabında azalmaya yol açtığı saptanmıştır.

Uygulanmaması Gereken Durumlar;

Aşağıdaki durumlarda olan hastalar tedavi edilmemelidir.

-Pacemaker, internal defibrilatör yada implante elektronik cihazı olanlar

-Lidokain, atropin ve benzodiazepinler gibi bronkoskopi uygulamak için gerekli olan ilaçlara alerjisi olanlar

-Alair sistemiyle daha önceden tedavi edilmiş hastaların aynı alanları tekrardan tedavi edilmemelidir. Tekrarlayan tedaviler için güvenirlilik ve/veya etkinlik konusunda klinik veri yoktur.

-Aktif solunum sistemi infeksiyonu olanlar

-Astım atağı yada son 14 gün içinde astım için sistemik steroid dozunda(azaltma yada attırma) değişiklik

-Koagülopati

-Diğer bronkoskopik işlemlerdeki gibi hastalar doktor bilgisinde işlemden önce antikoagülan, antiplatelet, aspirin ve NSAI almayı bırakmalıdır.

Etkinliği

Astım hastalarında artmış olan havayollarındaki düz kas miktarının azaltılmasıyla;

1 yıllık klinik sonuçları

-Astım ataklarında (ciddi alevlenme) %32 azalma

-Solunumsal şikayetleri nedeniyle acil başvurularında %84 azalma

-Solunumsal şikayetleri nedeniyle hastane yatışlarında %73 azalma

-Astıma bağlı iş/okul/ diğer günlük aktivitelerden uzak kalınan gün sayısında %66 azalma

-Astım yaşam kalitesinde artma

2 yıllık klinik sonuçları

Solunumsal yakınmaları nedeniyle astım atakları,  acil başvurusu ve hastaneye yatışta azalmanın devam ettiği gözlenmiştir.

5 yıla kadar süren uzun dönem takiplerde klinik özellikler, spirometre ve bilgisayarlı tomografi verileri baz alınarak incelendiğinde geç dönem hiçbir komplikasyona rastlanmamıştır.

Yan etkileri

Astım semptomlarında (nefes darlığı, wheezing, öksürük) geçici artma ve kötüleşme. Bu olaylar işlemin birinci günü içinde tipik olarak ortaya çıkar ve 7-10 gün içerisinde kendiliğinden iyileşir.

-İşlemden sonra üst yada alt solunum yolları infeksiyonları, sinüzit, boğaz ağrısı yada irritasyon görülebilir

-Pilot çalışmada, işlem sonrası kısa dönemde yan etki riskinin artmasının, bronşiyal termoplastinin en az 2 yıl süren yararları ile göz ardı edilebileceği sonucuna varılmıştır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.