Baba Kız Arasındaki Uygunsuz Yakınlaşmalar

17.10.2012
194
Baba Kız Arasındaki Uygunsuz Yakınlaşmalar

Dr. Cem KeçeBaba ile kızın dudak dudağa öpüşmesini yanlış bir davranış olarak değerlendiren Bu tür uygunsuz yakınlaşmalar hem genç kızlara hem de topluma çok yanlış mesajlar verebilir.

Dr. Cem Keçe

Çocuklar ve ergenler, ebeveynleriyle kurdukları bağlarla ve yakın ilişkilerle cinsel yönelimleri, kimlikleri, kişilikleri ve geleceklerinin temellerini atarlar. Bu süreçte, yaşananlar ve paylaşılanlar ruhsal gelişimlerini ve ilerideki cinsel hayatlarını şekillendirir. Genç bir kızın babasını ” dudaktan öpmesi”, bilinçdışında var olan karışık duyguların ortaya çıkmasına ve cinsel hayatı üzerinde hatalı kodlamalara yol açabilir. Bu nedenle, baba-kız arasındaki paylaşımlarda bir takım şeylere “özen göstermek” gerekiyor.

Yetişkin Cinselliğini Çağrıştıracak Davranışlardan Uzak Durulmalı!

Freud’un geliştirmiş olduğu oedipus kompleksi (elektra kompleksi) kavramında da, kız çocukları babaya ulaşmak ve onun sevgisini kazanmak için annelerini bir rakip olarak görür. 3-5 yaşlarını kapsayan ve “fallik dönem” adı verilen bu süreçte, kız çocukları babalarını paylaşamaz, paylaşamadıkları gibi sahiplenirler de. Fallik dürtülerin baskısıyla, bu yaş dönemindeki kızlar yetişkinlerin seks arzusu gibi olmayan, çok daha masum, çocuksu ve saf bir fallik arzu ile babalarını arzular, fallik bağ adını verdiğimiz bağ ile babalarına bağlanır, hatta babalarıyla evlenmek istediklerini söyler. Bu istek ve arzular, cinsel kimliğin gelişmesi için gerekli normal bir sürecin parçasıdır. Fallik dönemin sonunda kız çocukları, babalarına karşı hissettikleri arzuları bastırır ve fallik bağlarını çözümler. Çünkü babaya duyulan arzu, annenin sevgisini kaybetme korkusuna yenik düşer. Kız çocuk, anne sevgisini kaybetmemek ve anneyle sağlıklı bir özdeşim kurmak için babasına karşı duyduğu fallik bağdan vazgeçmek zorundadır. Böylece çocuk toplumsal, kültürel düzene girmiş olur ve ensest yasağını içselleştirir. Ensest yasağının tanınmasıyla kız çocuğu, toplumsal ve kültürel yaşama dâhil olur, doğal güdülerini bastırarak kendi mevcudiyetinin farkına varır. Bu nedenle, fallik dönemde kız çocuklarının baskısız ve görece olarak daha rahat bir süreç geçirmeleri adına, yetişkin cinselliğinde olan cinsel açıdan uyarıcı davranışlardan ve sözlü mesajlardan uzak durulması önemlidir. 5 yaş sonrasında fallik dönem bastırılarak uyuklama devresine girer ve ergenlik döneminde, tema olarak eski ama içerik olarak yeni bir sayfanın açıldığını 12-18 yaş dönemini kapsayan ergenlik döneminde baba-kız arasındaki yakınlaşmaların ve dudak dudağa öpüşme, birlikte banyo yapma, beraber sarılarak uyuma gibi yetişkin cinselliğini çağrıştıran, garip, tehlikeli ve içselleştirilemeyecek görüntülerden ve davranışlardan uzak durulması çok önemlidir. Çünkü, hem baba hem de kız çocuğu için bu tür uygunsuz yakınlaşmalar, bilinçdışında yer alan ensestiyöz duyguları harekete geçirebilir. Bilinçdışından kaynaklanan cinsel davranışlar, rastlantısal içerikli temaslar ve babanın kızının bedenine olan aşırı ilgisi, baba-kız arasındaki sınırların bulanıklaşmasına yol açabilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.