Saldırganlık Medya ve Çocuklar

17.10.2012
28
Saldırganlık Medya ve Çocuklar

 

cocukAraştırmalar gazete, TV, internet, bilgisayar oyunları gibi çok çeşitli medya ürünlerinde şiddet içerikli görüntü ve haberlere maruz kalan çocuklarda saldırgan davranışlarda artma, şiddete duyarsızlaşma, uyku bozuklukları, gece kabusları, saldırganı model alma, kendisine ve yakınlarına zarar geleceği korkuları geliştiğini göstermiştir.

 

Dr. Ayten Erdoğan

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

 

Şimdiye kadar bu konu ile ilgili yaklaşık 3500 bilimsel araştırma yapılmış neredeyse hemen hepsinde aynı sonuçlar alınmıştır.
Çocukların bu tür yayın ürünlerine maruz kaldıkları günlük süre ve maruz kaldıkları ürünlerin seçiminde ailenin etki derecesi bu sorunların ortaya çıkmasında önemlidir. Çocukların katıldığı şiddet olaylarının giderek artış gösterdiği Amerika’da çocuklarda yapılan çalışmalarda bu oranın günde ortalama 6 saat oranında olduğu tespit edilmiştir.
Ülkemizde çok sayıda çalışma bulunmamakla birlikte, büyüklerin denetimi ve seçimi olmadan TV seyretme oranı daha fazla olmak üzere, çocukların çeşitli medya ürünlerine maruz kalma süresi benzer oranlarda artmaktadır. Benzer şekilde ülkemizde son yıllarda çocukların şiddet olaylarına katılmaları da artış göstermektedir.
Çocukların şiddet olaylarına katılmasında en önemli, birinci derecede etkili faktörün daha önce şiddete maruz kalmak ve şiddete tanık olmak olduğu araştırmalarla tespit edilmiştir.
Şiddete maruz kalmak, tanık olmak, izlemek şiddete karşı duyarsızlaşmaya, şiddetin hedefe ulaşmada, problem çözmede kullanılabilir bir yol olduğunu düşünmeye yol açar. Şiddet içerikli film, müzik, bilgisayar oyunlarında genelde şiddete maruz kalanın acısı, üzüntüsü, kaybının ağırlığı yansıtılmadığı için çocuklar şiddetin kullanılmasının sonuçları hakkında çok az bilgi sahibi olurlar.  Ayrıca şiddetin cinsellik, komedi içinde işlenmesi, başkalarına zarar vermenin pozitif duygular uyandırmasına yol açması nedeniyle özellikle zararlı olmaktadır.
Sekiz yaşından küçük çocuklarda gerçek ve fantezi arasındaki ayırım henüz oluşmamış olduğundan izledikleri şeyde gerçek ile rol yapılması arasındaki farkı anlamamaları ve izlediklerini gerçekmiş gibi öğrenmeleri nedeniyle bu çocuklar bu bakımdan daha duyarlıdır. Şiddet, aile içinde, çevrede, medyada ne kadar çok görülürse, çocuklar ve hatta büyükler tarafından o kadar çok öğrenilip, müsamaha edilebilir bir şey halini alır.

Çocuklarda yapılan çalışmalarda saldırgan davranışların bulunduğu, silah benzeri aletlerle oynanan video oyunları sonrası, kabul edilen, onaylanan sosyal davranışlarda, diğerine yardım etme davranışlarında azalma olduğu buna karşın olaylara saldırgan davranışlarla cevap vermede artış olduğu saptanmıştır. Ayrıca çocuklarda düşmanlık duygularında artış, saldırgan davranışa maruz kalan diğerinin acısını önemsememe etkileri de tespit edilmiştir. Bilgisayar oyunları şiddet olayına çocuğun aktif katılımını da içerdiğinden öğrenmeyi pekiştirme özelliğine de sahiptir. Toplumda şiddet olaylarını azaltmak, çocukların günlük yaşamlarında şiddet kullanmalarını önlemek için yayın araçlarında öncelikle şiddet içerikli ürünlerin azaltılması ve tüm ürünlerin daha dikkatli hazırlanması gereklidir. Ancak, bunun sağlanması vakit alacağı ve hangi yayında ne tür zararlı unsurların bulunabileceği her zaman denetlenemeyeceği için, gerekli önlemleri alma ve çocukları bu ürünlerden koruma görevi ailelere düşmektedir. Çocukların bu tür yayın ürünleri ile vakit geçirmesinin sınırlanması, izleyeceği veya ilgileneceği ürünlerin seçiminin birlikte yapılması, şiddet unsuru içeren film, müzik ve bilgisayar oyunlarının sınırlanması çok önemlidir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.