Renklerin Anlamı

Renklerin Anlamı

İnsanların renkler konusunda bireysel fikir ve tercihleri vardır. Bu tercihler insanları farklı kılar; herkesin kendine özgü ayıraç olan rengi farklılıklar gösterir. 

Sizin için özel ve en sevdiğiniz renk başkası için anlam taşımaz; örneğin siz kırmızı ,sarıyı çok sevebilirsiniz ancak bu renkler herkes için aynı uyarıcı nitelikte değildir ve ruh dünyalarına yansımaları farklıdır..Renk fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal dünyamızı derinden etkiler bu etkiyi sağlık mutluluk başarı olarak hayatınıza geri döndürebilirsiniz.

İngiliz fizikçi İsaac Newton güneş ışığını meydana getiren renk tayfları üzerindeki araştırmaları renk bilimini, bir bilim dalı olarak insanlığa sunmuştur. Chevreul, Helmholtz, Young gibi fizikçiler ve kimyagerler de renk bilimine katkıda bulunmuşlardır. Günümüzde fizik ve metafizik alanında yapılan araştırmalar, renklerin bir terapi aracı olarak da kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Yapılan araştırmalara göre insanda bedeni kuşatan (aura) ya da enerji bedeni adı verilen elektromanyetik bir alan vardır. Bedeni saran bu enerji alanı ışık renk, elektrik, ısı, ses, manyetik ve elektromanyetik etkiler ile sürekli olarak iletişim içindedir. Ayrıca renkler frekans ve titreşim olayıdır.

Renkler söz konusu olunca hepimizin bir çift lafı vardır. İnsanların sevdiği, çok etkilendiği renkler insanları düşündüğünüzden daha çok etkisi altına alabilmektedirler. Renklerin psikolojik ve fiziksel etkileri birçoğumuz tarafından bilinmemektedir. Vücudumuzdaki sinir ileticiler yardımıyla endokrin sistemimiz bir renge duyarlıdır. Renk hormonal salgılarımız üzerinde çok önemli rol oynar. Beynimiz tarafından kimyasal uyarıcı gönderildiği zaman biz rengi görürüz. Endokrin bez hormon üretir ve kan dolaşımına salgılar. Bunlar insan sağlığı güçlü bir etkiye sahiptir. Endokrin bezler hipofiz, troid, para troid, böbrek üstü bezler, yumurtalık, testis, epifiz, pankreastan oluşmaktadır. Endokrin bezler renklere karşı duyarlıdır. Örneğin; kırmızı renk insan beynini heyecanlandırır ve vücuda adrenalin salgılar. Böylece böbrek üstü bezler uyarılmış olur. Oysa Renkler hayatımızın her noktasında kendini gösterir. Günlük yaşantımızda kendimizi ifade ederken renkli deyimlerden faydalanırız.

Renkler ve enerji ile;
Bağışıklık sisteminiz güçlenir.
Auramız güçlenir ve genişler, olumsuzlukların bizi etkilemesini engeller.
Çakralarımız renk enerjisi ve reikiyle temizlenir, güçlenir, enerjimizi dengelerken sağlığımızı koruruz.
Ruhsal ve duygusal tedaviye
yardımcı olur.
Psikolojik kökenli hastalıkları
tedavi eder.
Depresyon ve strese karşı korur.

Daha genç ve zinde kalmanızı sağlar.

Mevcut hastalıklarınızın tedavisine yardımcı olur.
Kötü alışkanlıklardan kurtulmanızı sağlar.
Kronik ağrılardan kurtulmanızı sağlar, ağrı ve acıyı dindirir.
İlaçların yan etkisini azaltır.
Vücuda zarar veren toksinlerden arındırır.
Uykusuzluk ve cinsel problemleri çözmenize yardımcı olur.

RENK TERAPİSİ (Kromoterapi)
Güneş ışığının sahip olduğu elektromanyetik enerji dünyamızdaki doğal yaşamı devam ettirir. Işık yeterince alınmazsa canlılar hayat enerjisini tam olarak alamayacaklarından kendilerini sağlıksız, mutsuz ve sevgisiz hissederler. Renk terapisi metabolizmanın sağlıklı ve dengeli bir şekilde çalışmasını sağlamak için renk enerjilerinden faydalanmak için yapılan terapidir. İhtiyaç olan renk vucuda çeşitli yöntemlerle sağlanır. Reiki, müzik, sarjlı sular ve renk şuruplarıyla ihtiyaç duyulan renk vücuda yüklenir. Renk bir enerjidir. Giysilerimiz bizim hem ayıracımız hemde renk süzgeçimizdir.

Renklerin büyülü dünyası hakkında fikir sahibi olmak için her şeyden önce ışık kavramını incelememiz gerek ışık rengi oluşturan bir tür elektromanyetik enerjidir. Güneş tarafından, çeşitli dalga boylarında üretilen bu enerji, nesnelerden yansıyıp gözümüz tarafından algılandığa ışığı görmüş oluruz. Aslında çevremizde bulunan ve görebildiğimiz her şey, ışığın yansımasıdır.
Örneğin koyu renkte görünen nesneler, parlak nesnelere oranla daha çok ışık emerler ve böylece göze daha az ışık yansıtırlar. Açık renkli nesneler ise, daha çok ışık yansıtarak parlaklık ve yoğunluk yanılsamasına yol açarlar. Parlak olarak algıladığımız objeler çok ışık yansıtırlar.
Işığı oluşturan dalga boylarının hızları, bir ortamdan ötekine geçerken değişiklikler gösterir.
Renk, ışığın ayrılmaz bir parçasıdır. Işık değişik dalga boylarına dönüştüğünde çeşitli renkler ortaya çıkar.

Ancak gökkuşağını oluşturan yedi renk, bütün renk spektrumunun sadece çok küçük bir bölümüdür. Gerçekte her rengin birçok tonu ve çeşidi vardır. Her rengin kendine has bir emme ve yansıtma özelliği bulunur.

Ancak renklerle tedavinin temelini tüm bu bilgiler oluşturur. Çünkü değişik frekanslardaki ışıklar (renkler) vücudun çeşitli bölgelerindeki enerjilerle bir iletişim halindedir.

Einstein bütün kütleleri enerjinin fonksiyonu olarak açıklamıştır. Bu teori(İzafiyet Teorisi) bir kütleye yüksek hızda bir titreşim uygulandığında kütlenin enerjiye dönüşeceği fikrini yansıtıyor. Demek ki katı maddeler düşük hızla titreşen enerjidir. Bizlerin bir kütle olduğunu, katı enerji olarak bir fanus içine konduğumuzu düşünün. Enerji gücümüzü nasıl hızlandıracağımızı keşfedebilirsek fiziki bedenimizin moleküler yapısını değiştirebiliriz. Aslında şifa vermek budur. Sağlığımız için enerjiyi doğru kullanmalıyız. Bu pozitif ve güçlü enerjiyi hepimiz enerji dolu güç santralleriyiz.

RENK ETKİLERİ ve KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Enerjilerin bedeninize girmesine izin vermekle sahip olduğunuz enerji akışını hızlandırmış olursunuz her insanın bünyesi ve enerji akışı değişiktir. Enerji akışı sesler, (koku çiçekler ve değerli taş, düşünceler ve tabi ki RENKLER  sağlanır.
Her rengin kendine ait karakteristiği tedavi gücü, yansıtma ve emme özelliği vardır.

ANA RENKLER
Kırmızı yeşil mavi ışık tayfının ana rengidir. Bu üç rengin çeşitli kombinasyonlarında diğer ikinci grup renkler meydana gelir. Birinci grup renkle ikinci grup renkler birleşince üçüncü grup renkler meydana gelir. Örneğin kırmızı ve yeşil, sarı ışığı oluşturur. Kırmızı, yeşil, mavi eşit miktarlarda birleşirse beyaz ışık üretir. Ayrıca renkler psikolojik açıdan sıcak renkler ve soğuk renkler olarak değerlendirilir. Kırmızı sıcak renk mavi ise soğuk renk grubunda yer alır.

KIRMIZI IŞIK ENERJİSİ

Kırmızı duygularımızı ve tutkularımızı harekete geçirir.

Kırmızı, canlandırıcı bir renktir. Dalga boyu yüksek, titreşimi kısadır. Özellikle kök çakraları harekete geçirir. Bu renk, üşütmelerdeki dolaşım bozukluklarında ve tükürük bezi rahatsızlıklarında tedavi amacıyla kullanılabilir. Ayrıca intikam, kin, mantıksız bir cesaret, aşk ve seks duygularını da harekete geçirir. Kırmızı, aşırısı, duygusal düzensizliklere ve depresyonlara yol açar diğer taraftan pembe rengin varlığı fiziksel güç üzerinde zayıflatıcı etkiye sahiptir. Özetle, kırmızı, vücut sıcaklığını arttırmak ve kan dolaşımını hızlandırmak için çok uygun olan bir renktir.

SARI IŞIK ENERJİSİ

Sarının en etkin olduğu yer solar pleksus çakrasıdır. Bu renk kişinin zihinsel faaliyetlerini her yönüyle etkiler. Moral bozukluğunu ortadan kaldırıp kişiye yeni yaşama sevinci gücü verir. İyimserlik duygularını artırır. Sarı renk mide, bağırsak ve mesane rahatsızlığında önemli rol oynar. Sarı vücut fonksiyonları, zihin ve zeka üzerinde çok olumlu etkisi vardır. SARI, güneş ışığının, gençliğin, memnuniyetin ve sevincin rengidir.

MAVİ IŞIK ENERJİSİ

Mavi, eşsiz bilincin, gerçeğin, uyumun, sakinliğin ve umudun rengidir. Mavi enerji sistemimizi serinletip dinlendirir. Mavi renk boğaz çakrası üzerinde etkilidir. Yüksek tansiyonun düşürülmesi ve çeşitli boğaz sorunları giderilmesinde etilidir. Kırmızı renk, tutkuları karıştırırken, mavi onları yatıştırır ve susturur. Mavinin daha yumuşak tonları, sinirleri sakinleştirebilir. Mavi, sessizleştirici ve sakinleştirici bir renktir ve azılı suçluların ve zihinsel rahatsızlığı bulunan hastaların odalarında kullanılır. Negatif yüzüyle çok fazla mavi, iç karatıcı (moral bozucu) olabilir ve hüzünlü (mavi) hisleri getirebilir, aksi halde sağlıklı insanlar açığa çıkaracaktır. Maviyle beraber yeşil, sanat ve müzikte, kabiliyeti ve yaratıcılığı en yüksek seviyede harekete geçirebilir.

TURUNCU IŞIK ENERJİSİ

Turuncunun hara çakra merkezini üstünde etkisi büyüktür. Neşenin ve yapıcılığın rengidir. Bu rengin vücut içinde en çok etkin olduğu yer, adale sistemimizdir.
Turuncu enerjik aktiviteyi de arttırır. Ama turuncunun aşırı kullanımı, büyük nevrozları ve huzursuz davranışları doğurabilir.
Pek çok meyve ve sebze, renk olarak, turuncu veya turuncu-kırmızıdır. Böylece turuncu, beslenmeye dair bir renk haline gelir. Turuncu maddelerin çekim gücünü temsil eder.

Karakteristik olarak, sarı renk, güneş ışığının giremediği karanlık bir odayı daha parlak hale getirir. Sarı meyveler ve sebzeler, bağırsaklar için laksatif bir etki yapma ve sinirleri sakinleştirme eğilimindedirler. Ne var ki, negatif yüzüyle sarı, çok fazla kullanıldığında, aklı ve sinirleri gereğinden fazla uyararak, yıkım noktasına kadar gidebilecek zihinsel rahatsızlığa sebep olabilir. Negatif titreşimlerinde sarı, aynı zamanda korkaklığın, ön yargının ve yıkıcı egemenliğin rengidir.

YEŞİL IŞIK ENERJİSİ

Herkes bilir ki yeşil, doğanın rengidir ve en çok bulunan renktir. Yeşil renk enerjimizi arttırır pozitif yüzüyle yeşil, yatıştırıcı, iyileştirirci, huzurlu ve sakindir.
Yeşilin iyileştirici gücü büyüktür. Yeşilin etkili olduğu bölge kalp cakrasıdır. Negatif yüzüyle yeşil, bencilliği, kıskançlığı ve tembelliği temsil eder. Çok koyu yeşil, iç karartıcı ve hatta güçten düşürücü olabilir. Bahar yeşili, yeni yaşamı, (yeniden canlanmayı) neşeyi ve memnuniyeti temsil eder.

INDIGO (Çivit Mavisi/Lacivert) IŞIK ENERJİSİ
Tayfta indigo, mavi ile mor arasında bulunmaktadır. Bu rengin en önemli etki alanı alın çakrasıdır. Lenf ve salgı bezleriyle birlikte bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Beynin her iki yarımküresi uyumu üzerinde olumlu etki sağlar. Bu rengin enerjisi vücudun toksinlerden arınmasını sağlar. Lacivertin bilinçaltı duyguları ve sezgiyi güçlendiren bir etkisi vardır. Negatif yüküyle indigo durgunluğu, zihinsel yorgunluğu, başarıdan yoksunluğu temsil eder.

MOR IŞIK ENERJİSİ

Bu rengin en önemli etki alanı taç çakradır. En hızlı titreşime ve en kısa dalga boyuna sahiptir. Mor iyi niyeti temsil eder.
Vücudun iskelet yapısını etkiler, fiziksel ve ruhsal dünyamız arasında sağlıklı bir denge kurmamızı sağlar. Ayrıca mor insanların rüya aktivasyonunu geliştiren meditasyon rengidir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.